ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ขอให้ลำดับที่ 1- 2 เข้ารายงานตัวในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.- 12.00 น.
สอบถามโทร. 038 615360
ข่าว : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา