คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ร่วมกับจังหวัดระยอง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕

พศจ.ระยอง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ร่วมกับจังหวัดระยอง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,539