พศจ.ระยอง ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธสุวรรณพรรณวิจิตร (ครั้งที่ ๔) ณ ลานหน้าหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ วัดละหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเททองหล่อพระพุทธสุวรรณพรรณวิจิตร (ครั้งที่ ๔) ณ ลานหน้าหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ วัดละหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเททองหล่อพระดังกล่าว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน และประชาชน โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,453