พศจ.ระยอง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พศจ.ระยอง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น ๔ (มุขหน้า) จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,572