ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผน/โครงการของ ศปป.๑ กอ.รมน. และ กอ.รมน. จังหวัดระยอง

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผน/โครงการของ ศปป.๑ กอ.รมน. และ กอ.รมน. จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,444