ดำเนินการติดประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง หาผู้เช่าที่ดินวัดน้ำโฉ่ (ร้าง)

           วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ดำเนินการติดประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง หาผู้เช่าที่ดินวัดน้ำโฉ่ (ร้าง) ณ ที่ดินวัดน้ำโฉ่ (ร้าง) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,472