โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดทางเกวียน (ร้าง) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

           วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวชุตินันท์ เจรจาศิลป นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดทางเกวียน (ร้าง) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,494