พศจ.ระยอง อำนวยความสะดวก ประสานการเข้าสักการะพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
           นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้เข้ากราบสักการะพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ อำนวยความสะดวก ประสานการเข้าสักการะดังกล่าว

ภาพ: ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,567