พศจ.ระยอง ร่วมพิธีลาสิกขาของพระที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พศจ.ระยอง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
           นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายนรนาถ การะนนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีลาสิกขาของพระที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระสิทธิวชิรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,572