พศจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

พศจ.ระยอง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
           เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ หอประชุมพุทธมนฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม
                      
ภาพ : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง/สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,414