บุคลากร พศจ.ระยอง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

     

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

 

 

 
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤดินิธิ ธรรมธิลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชณัญชิดา มงคลกิตติธรา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
างสาวอัณณาวรรณ จันทประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นางสาวสิริวิมล ด่านนคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นายอุทาน เฉลิมโชคชัย
พนักงานขับรถยนต์

นางนันทยา ศรีเมืองบุญ
พนักงานทำความสะอาด
นายสาวหยุด คชรินทร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,339