พศจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับจังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
           เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับจังหวัดระยอง โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
                      
ภาพ : อัญชลีพร สันธิ
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,414