พศจ.ระยอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๗๔๖/๒๕๖๖

พศจ.ระยอง ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
           เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ร่วมกับจังหวัดระยองโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๗๔๖/๒๕๖๖ ณ วัดบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีพระสิทธิวชิรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
          ในการนี้ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีและสนองงานคณะสงฆ์
                      
ภาพ/ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,254