แบบต่างๆ (เช่าที่วัดมีพระสงฆ์)

ไฟล์เอกสารประกอบ
docx แบบฟอร์มกันเขต.docx |
pdf แบบขอความเห็นชอบในการขอเช่าที่ดินวัด.pdf |
pdf แบบสัญญาเช่าที่ดิน,สัญญาเช่าอาคารฯ.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,254