ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติธรรมข้ามปี เจริญจิตตภาวนา สร้างปัญญา สร้างสุข ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖-๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัด/สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติธรรมข้ามปี เจริญจิตตภาวนา สร้างปัญญา สร้างสุข ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖-๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัด/สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ


image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,414