สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้กับประชาชน

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้กับประชาชน เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://rongtook.senate.go.th/login เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน https://qr.senate.go.th/sh/f/?k=Q52N6


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,414