พศจ.ระยอง ลงพื้นที่วัดชากหมาก เพื่อปรึกษาหารือ ทำความเข้าใจ และถวายคำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางให้พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีลห้า"

พศจ.ระยอง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ยังวัดชากหมาก อำเภอบ้านฉาง เพื่อปรึกษาหารือ ทำความเข้าใจ และถวายคำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางให้พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีลห้า" และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามโครงการฯ ให้แก่ พระครูสันติบูรพาทิศ เจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง เจ้าอาวาสวัดชากหมาก และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่องจากวัดชากหมาก บ้านชากหมาก ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,514