บุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

นางวารินทร์   สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

 

 

 
นายสหัส บรรจงเมือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
 

นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภศิลป์ ธรรมธิลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชุตินันท์ เจรจาศิลป
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอภิวรรณ อุปพงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
       
       

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,659