ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ สามเณร และวัด จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564

ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ สามเณร และวัด จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อำเภอ วัด ที่พักสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร
อำเภอเมืองระยอง 60 4 741 170
อำเภอบ้านฉาง 15 0 188 54
อำเภอแกลง 76 11 528 16
อำเภอวังจันทร์ 19 5 132 5
อำเภอบ้านค่าย 43 5 402 53
อำเภอปลวกแดง 25 2 214 5
อำเภอเขาชะเมา 21 8 166 3
อำเภอนิคมพัฒนา 17 2 150 2
รวม 276 37 2,521 308


จัดทำเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,526