พศจ.ระยอง ร่วมกิจกรรมมอบข้าวสาร อาหารและน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด ให้กับประชาชน ในเขตเมือง

พศจ.ระยอง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๕.๐๐ น. พระโบราณพิทักษ์ ดร.กิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระยอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมมอบข้าวสาร อาหารและน้ำดื่ม จำนวน ๔๐๐ ชุด ให้กับประชาชน ในเขตเมือง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-๑๙ โครงการดังกล่าวนี้ วัดลุ่ม พระอารามหลวง จังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ ๗ ครั้ง  
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมด้วย

ภาพ : ชุตินันท์ เจรจาศิลป
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,572