พศจ.ระยอง ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

พศจ.ระยอง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๔๖ รูป ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีฯ

ภาพ/ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,560