พศจ.ระยอง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,565