พศจ.ระยอง ร่วมประชุมผู้บริหาร และพิธีมอบโล่ห์แด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

พศจ.ระยอง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขบัญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
           ในโอกาสนี้ ได้ร่วมพิธีมอบโล่ห์แด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วย

ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,772