พศจ.ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ณ สนามสอบวัดชากหมาก

พศจ.ระยอง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
           นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ณ สนามสอบวัดชากหมาก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,578