พศจ.ระยอง ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลา ๘๐ ปี วัดชากหมาก

พศจ.ระยอง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระยอง จัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลา ๘๐ ปี วัดชากหมาก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
           ในการนี้ นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์

ภาพ : อุทาน เฉลิมโชคชัย
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,567