พศจ.ระยอง ร่วมพิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓

พศจ.ระยอง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
           พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน พิธีเปิดการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด) โดยมีพระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าคณะจังหวัด และกรรมการจังหวัด เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมสงฆ์ภาค ๑๓ วัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
           ในการนี้ นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวสิริวิมล ด่านนคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีฯ และสนองงานคณะสงฆ์

ภาพ/ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,645