พศจ.ระยอง ลงพื้นที่ชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดทางเกวียน (ร้าง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดทางเกวียน (ร้าง) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       

ภาพ : อุทาน เฉลิมโชคชัย
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,641