พศจ.ระยอง ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบึงตากาด

พศจ.ระยอง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระยอง จัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอวังจันทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาการเปรียญ วัดบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
           ในการนี้ นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์

ภาพ : อุทาน เฉลิมโชคชัย/ สิริวิมล ด่านนคร
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,599