พศจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เจ้าคณะภาค ๑๓ ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่พระสังฆาธิการ ในจังหวัดระยอง ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,768