งบประมาณเงินอุดหนุนสนามสอบ และแบบรายงานผลงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลีสนามหลวง/สำนักงานสำนักเรียน/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนกลาง)

ไฟล์เอกสารประกอบ
สถิติข้อมูล ฯ งบประมาณเงินอุดหนุนสนามสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนกลาง) |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,720