เจ้าคณะภาค ๑๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในจังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ พร้อมด้วยพระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ และ  พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง และคณะพระสังฆาธิการเมืองระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ณ วัดเภตราสุขารมย์ และวัดเกาะเสม็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถวายการต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าว      
           สำหรับวัดเกาะเสม็ด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ปัจจุบันมีพระภิกษุพำนัก จำนวน ๗ รูป มีพระครูใบฏีกา สำรอง ธมฺมทินฺโน เป็นเจ้าอาวาส โดยได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนพัฒนาวัดเป็นหลักฐานมั่นคง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอุโบสถ แบบเปิดโล่ง มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ ๕๐ ภายในมีการบูรณาการ ผสมผสานศิลปะจากภาคต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางวัดได้ชะลอการก่อสร้างเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,565