สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ การคาดการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมการควบคุมโรค เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไฟล์เอกสารประกอบ
การคาดการณ์โรคไข้เลือดออก 2565_29112564.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 81,242