ประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการร่วมประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,254