พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยาสิริเมธี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ประมาณ ๐๖.๓๐ น. นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านพิธีสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองพระราขพิธี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยาสิริเมธี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม สถาบันวิทยาสิริเมธี  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,786