คณะสงฆ์จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ฯ

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดระยอง และจังหวัดระยอง จัด "พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓" ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดพิธีในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้่นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี และดำเนินการจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,786