จังหวัดระยอง จัดพิธิเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน ฯ (ครั้งที่ ๓)

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดเนินพระ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดพิธีในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการจัดพิธีนายสหัส บรรจงเมือง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และดำเนินการจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,726