พศจ.ระยอง ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง ณ วัดทางเกวียน (ร้าง) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

          วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสหัส บรรจงเมือง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวชุตินันท์ เจรจาศิลป นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อจัดเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้าง ณ วัดทางเกวียน (ร้าง) ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อลดการเดินทางของผู้เช่าที่จะต้องเดินเข้าไปในตัวจังหวัด ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,770