หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถ องค์ที่ ๘๑

           วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธชยันตีเมตตาทันใจโลกนาถ องค์ที่ ๘๑ ณ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

           โดยพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน และนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,678