พิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓

           วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด) โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และรองเจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตคณะสงฆ์ภาค ๑๓ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 35,674