สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เข้ากราบขอพรเจ้าคณะจังหวัดระยอง เสริมสิริมงคลตลอดปี ๒๕๖๕

           วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นำข้าราชการในสังกัด เข้ากราบนมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จังหวัดระยอง ในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๖๕ ดังนี้
           ๑. กราบขอพร พระราชปริยัติโมลี เจ้าคณะจังหวัดระยอง(ธ) ณ วัดสารนารถธรรมาราม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
           ๒. กราบขอพร พระครูสิริภาวนานุโยค รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง ณ วัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
           ๓. กราบขอพร พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,244