พิธีทำบุญวาระครบรอบ ๑๐๐ วัน พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (หลวงพ่อเชย ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสลำดับที่ ๗ วัดละหารไร่ และพิธีฉลองหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส

           วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. วัดละหารไร่จัดพิธีทำบุญวาระครบรอบ ๑๐๐ วัน พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (หลวงพ่อเชย ชยธมฺโม) เจ้าอาวาสลำดับที่ ๗ วัดละหารไร่ และพิธีฉลองหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส หน้าตัก ๓๒ นิ้ว ปลูกผมจริง ห่มจีวรจริงของหลวงพ่อเชย ชยธมฺโม

           ในการนี้ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมนายศุภศิลป์  ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมงานพิธีดังกล่าว ณ วัดละหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,272