ประชุมพระสังฆาธิการประจำเดือน ในเขตอำเภอปลวกแดง และเขตอำเภอบ้านค่าย

           วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการประจำเดือน ในเขตอำเภอปลวกแดง ณ วัดหมอมุ่ย ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และเขตอำเภอบ้านค่าย ณ วัดบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,227