มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง จัดโครงการบริหารวิชาการแก่คณะสงฆ์และชุมชนวิทยาลัยสงฆ์ระยอง สัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ การขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

           วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง จัดโครงการบริหารวิชาการแก่คณะสงฆ์และชุมชนวิทยาลัยสงฆ์ระยอง สัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ การขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom
           ในการนี้ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับการบรรพชาอุปสมบทในปัจจุบัน ให้แก่พระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,464