ประชุมร่วมกับกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย หารือเรื่องงานบุญฯ ณ ห้องประชุมค่ายมหาสุรสิงหนาท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

           วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าประชุมร่วมกับกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย หารือเรื่องงานบุญฯ ณ ห้องประชุมค่ายมหาสุรสิงหนาท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,510