พศจ.ระยอง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ขุดลอกผักตบชวา บริเวณบึงจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ขุดลอกผักตบชวา บริเวณบึงจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม พร้อมส่วนราชการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ภาพ : ศิริลักษณ์ โรจนพงษ์/ สิริวิมล ด่านนคร
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,580