พศจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

พศจ.ระยอง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,565