พศจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ครั้งที่ ๓ มาตรการด้านกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

พศจ.ระยอง ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ครั้งที่ ๓ มาตรการด้านกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,457