พศจ.ระยอง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)

พศจ.ระยอง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะสงฆ์ภายในจังหวัด หรือคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,490