พศจ.ระยอง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมของสถานที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการของกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการฯ และผู้แทนสำนักพระราชวัง

พศจ.ระยอง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมของสถานที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการของกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการฯ และผู้แทนสำนักพระราชวัง เพื่อซักซ้อม เตรียมการในการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจและติดตามโครงการ To Be Number One และการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคาร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,444