พศจ.ระยอง เข้าพบ นาวาเอก รังสรรค์ แตงฉิม รน.รอง.ผอ.รมน.จ.ระยอง เพื่อประสานการบูรณาการการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
          เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมนายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้เข้าพบ นาวาเอก รังสรรค์ แตงฉิม รน.รอง.ผอ.รมน.จ.ระยอง เพื่อประสานการบูรณาการการทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา ในจังหวัดระยอง มิให้ขยายไปในวงกว้าง และเพื่อรักษาความมั่นคงสถาบันพระพุทธศาสนา โดยประสานความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ ในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ เป็นรายกรณี ซึ่งได้รับการตกลงร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,527